جامع ترین وبلاگ در مورد قلب

علائم بيماري از مهم ترين ابزارهاي تشخيص در تعيين نوع بيماري هر فرد مي باشد و پزشک با  تکيه به شرح حال دقيق از روش هاي تشخيصي مکمل استفاده مي کند. مهم ترين علائمي  که در ارتباط با بيماري هاي قلب وعروق مي باشند شامل موارد زير است که در مطلب امروز بصورت  خلاصه مورد بررسي قرار مي دهيم: 

1-احساس ناراحتي در قفسه سينه:  اگرچه يکي از مهم ترين علائم تنگي سرخرگي عروق قلبف احساس ناراحتي در قفسه  سينه مي باشد اما هرگونه ناراحتي در قفسه سينه الزاما ناشي از مسائل قلبي نيست.  ناراحتي قفسه سينه در صورتي که ناشي از تنگي سرخرگ هاي قلب باشد، اصطلاحا « آنژين قفسه صدري» نام داشته و مشخصات آن اينست:

- در اغلب موارد بصورت  فشارنده و در ناحيه پشت جناغ مي باشد.

- با فعاليت افزايش و با استراحت تخفيف مي  يابد.

- ممکن است به بازو دست چپ و گاها به گردن و فک انتشار يابد.

- با مصرف  قرص هاي زيرزباني نيتروگليسيرين در طي 3الي5دقيقه قطع مي شود.

- معمولا ارتباطي  با وضعيت بدن(خوابيدن يا نشستن) ندارد. در صورتي که درد شديد قفسه سينه همراه  با علائمي نظير تعريق سرد، تهوع و استفراغ باشد و يا به مدت طولاني(بيشتر از 30دقيقه) طول بکشد با توجه به احتمال حمله قلبي مراجعه سريع به اورژانس الزامي است.

  در صورتي که درد آنژيني بصورت متناوب و در حالت استراحت ايجاد مي شود  احتمال بروز حمله هاي قلبي زياد بوده و مراجعه فوري به اورژانس توصيه مي شود.

- دردهاي غيرآنژيني قفسه سينه: در صورتي که درد قفسه سينه ارتباطي با فعاليت نداشته  باشد، با قرص زيرزباني نيتروگليسيرين تغييري نکند و با تنفس و سرفه و يا تغيير وضعيت  تشديد شود در اينصورت احتمال قلبي بودن درد بيمار کم مي باشد و عامل غيرقلبي  نظير اسپاسم عضلاني و مسائل استخواني مطرح مي باشد. درد سوزشي پشت جناغ که بعد  از مصرف غذا ايجاد شده و با خوابيدن و خم شدن تشديد شده و با تغيير مزه دهان بصورت ترش و با مصرف شربت هاي ضداسيدي و يا قرص هايي نظير رانيتيدين کاهش مي  يابد مطرح کننده برگشت محتويات معده به مري(رفلاکس) مي باشد.  درد قفسه سينه که با تنفس تشديد شده و همراه تنگي نفس سرگيجه و... مي باشد  مخصوصا در صورتي که با خوابيدن تشديد مي يابد ممکن است ناشي از علل مهمي از  قبيل آمبولي ريه و يا التهاب پرده هاي قلب بوده و در اين موارد مراجعه به پزشک  متخصص حتما توصيه مي شود.

2-ضعف و خستگي پذيري زودرس:  يکي از علائم شايع در بسياري از بيماري هاي قلبي و غيرقلبي نظير بيماري هاي غددي و  متابوليسمي، ريوي ومسائل رواني مي باشد. نارسايي قلب، براديکاردي(ضربان پايين قلب)  و مشکلات دريچه اي قلب با ضعف و خستگي پذيري زودرس همراه مي باشند. وجود  علائم همراه از قبيل تنگي نفس، سرفه، کندي نبض(ضربان کمتر از 60بار در دقيقه)،  حملات غش(سنکوپ) تعريق سرد و سرگيجه در تشخيص مسائل قلبي کمک کننده  است. معاينه دقيق توسط پزشک و در صورت لزوم الکتروگرام قلبي، اکوکارديوگرافي،  عکس قفسه سينه و آزمايش خون معمولا منجر به تشخيص سريع مسائل قلبي مي شود.

3-تنگي نفس: احساس دشواري در تنفس مي تواند ناشي از علل قلبي ويا غيرقلبي  باشد. در صورتي که تنگي نفس با فعاليت تشديد شده در حالت خوابيده نسبت به  حالت نشسته افزايش يابد و مخصوصا در صورتي که همراه تورم پاها و همراه با  حملات تنگي نفس شبانه باشد، علل قلبي نظير نارسايي قلب و مشکلات دريچه اي  مطرح بوده و با اکوکارديوگرافي براحتي قابل تشخيص است. آسم و بيماري هاي انسدادي ريوي از علل شايع تنگي نفس مي باشند. در اين موارد  سرفه و خلط فراوان و احساس خس خس سينه بصورت شايع ديده مي شود. شرح  حال مصرف طولاني مدت دخانيات با احتمال آمفيزم و برونشيت مزمن همراه است.  تنگي نفس ناگهاني ممکن است ناشي از علل خطرناک از قبيل آمبولي ريه باشد; در  صورتي که فرد به مدت طولاني بي حرکت بوده و يا در بيمارستان بستري بوده باشد  آمبولي ريه مطرح بوده و بايد مورد بررسي قرار گيرند. آريتمي هاي قلبي بصورت  براديکاردي و يا تاکي کاردي هاي حمله اي نيز منجر به تنگي نفس مي شود. که با  گرفتن نبض توسط همراهان بيمار قابل تشخيص مي باشد.  نارسايي کليوي مسائل رواني و بيماري هاي متابوليک نيز مي توانند با تنگي نفس شديد  همراه باشند. گاها در سالمندان و افراد ديابتي حمله قلبي با درد خفيف يا بدون درد بوده و  تنگي نفس ناگهاني تنها علامت مي باشد. بنابراين ارجاع فوري اين بيماران به اورژانس  الزامي است.

4-سرگيجه:  سرگيجه يکي از علائم شايع در افراد جامعه است که مي تواند ناشي از علل قلبي ، عصبي، متابوليک و يا مسائل رواني باشد. احساس سبکي سر، تاري ديد و عدم تعادل  مخصوصا اگر همراه با تعريق سرد باشد مي تواند ناشي از آريتمي قلبي، ضربان پايين  قلب و يا افت فشار خون باشد. در صورتي که فرد هنگام تغيير وضعيت از حالت نشسته  به ايستاده دچار سرگيجه شود افت فشارخون اتواستاتيک ناشي از داروهاي فشارخون،  کم آبي و يا اختلال اتونوم در سالمندان مطرح بوده و با اندازه گيري فشارخون در  حالت خوابيده و ايستاده بررسي مي شود. حملات سرگيجه به صورت کوتاه مدت  مخصوصا در صورت همراهي با تعريق و يا طپش قلب مطرح کننده آريتمي هاي قلبي  مي باشد. در صورتي که سرگيجه بصورت احساس چرخش در محيط و يا حرکت  اطراف مي باشد مخصوصا در صورت همراهي با علائمي نظير تهوع و استفراغ و وزوز  گوش مطرح کننده علل عصبي بوده و مراجعه به متخصص اعصاب توصيه مي شود.  در صورتي که بيمار مبتلا به ديابت که تحت درمان با انسولين و يا قرص هاي پايين  آورنده قندخون مي باشد، دچار سرگيجه، کاهش سطح هوشياري و يا تعريق شود  احتمال کاهش قندخون مطرح بوده و مراجعه به اورژانس توصيه مي شود. در اين  موارد توصيه مي شود تا قبل از رسيدن به اورژانس موادقندي از قبيل عسل و يا قند  مصرف شود.

5-طپش قلب: احساس طپش قلب ممکن است بعلت آريتمي قلبي باشد و يا ناشي از اضطراب و  فعاليت باشد. در صورتي که فرد با فعاليت کم دچار طپش قلب شود مراجعه به پزشک و  معاينه قلبي و در صورت لزوم بررسي هاي قلبي توصيه مي شود. در صورتي که فرد در  حالت استراحت بصورت ناگهاني دچار طپش قلب شده و پس از چند دقيقه طپش قلب  بصورت خودبخود و دفعتا قطع شود احتمالا آريتمي قلبي وجود داشته است. در اين  موارد گرفتن نبض و شمارش ضربان قلب در تشخيص علت طپش قلب بسيار کمک کننده  است. در صورتي که امکان مراجعه فوري به مرکز پزشکي و ثبت الکتروگرام قلب در  هنگام طپش وجود داشته باشد تشخيص آريتمي قلبي بسيار آسان مي شود. ممکن است  فرد گاها دچار احساس ريزي داخل قفسه سينه و يا احساس يک ضربان قوي نمايد. در اين  موارد ممکن است يک ضربان نابجاي قلبي(PVC  ،PAC   ) وجود داشته باشد. 

 اين ضربان هاي نابجا براحتي توسط الکتروگرام قلبي(در صورت وجود در هنگام ثبت  نوار) قابل تشخيص مي باشند. حملات طپش قلب در مبتلايان به اختلالات قلبي نظير  نارسايي قلب و يا مشکلات دريچه اي مطرح کننده آريتمي هايي از قبيلAF  ، فلوتر  دهليزي و يا تاکي کاردي بطني بوده و با توجه به عوارض مهم اين آريتمي ها بررسي  دقيق و درمان مناسب الزامي است. گاها فرد در هنگام احساس طپش قلب هيچگونه  آريتمي ندارد(تاييد شده توسط معاينه و يا الکتروگرام) در اين موارد اطمينان بخشي به  بيمار کافي است. در صورتي که در هنگام حملات طپش قلب امکان معاينه و يا ثبت  الکتروگرام قلبي نباشد يکي از روش هاي تشخيص هولتر مونيتورينگ قلب مي باشد; توسط  اين روش امکان ثبت نوار قلب براي 24تا48ساعت وجود داشته و در صورتي که حملات  طپش قلب فراوان باشد(مثلا روزي يک بار) امکان ثبت الکتروگرام در هنگام طپش قلب  وجود دارد.  گاها شک باليني پزشک به آريتمي زياد بوده و در صورت تمايل بيمار به برطرف شدن  آريتمي مطالعه الکتروفيزيولوژي و در صورت القا» آريتمي  adlation  توصيه مي شود.

6-تعريق:  تعريق سرد يکي از علائم شايع حملات قلبي، آريتمي ها، براديکاردي و نارسايي قلب مي  باشد که البته در اغلب موارد همراه ساير علائم ديده مي شود. در صورتي که تعريق سرد  همراه درد آنژيني قفسه سينه باشد احتمال حمله هاي قلبي مطرح است.

در صورتي که  تعريق سرد همراه طپش قلب سرگيجه ضعف و بيحالي باشد، احتمال آريتمي هاي قلبي  مطرح است. در نارسايي شديد قلبي تعريق سرد همراه تنگي نفس و احساس خستگي  ايجاد مي شود. ممکن است تعريق سرد ناشي از کاهش قندخون در افراد ديابتي تحت  درمان باشد که در اين موارد معمولا کاهش سطح هوشياري و گيجي از علائم همراه  باشد. در موارد نادر ممکن است حملات تعريق سرد به تنهايي ناشي از حمله قلبي باشد که  اين مسئله مخصوصا در سالمندان و مبتلايان به ديابت ديده مي شود و لزوم توجه ويژه به اين نشانه در اين افراد راخاطر نشان مي سازد.                                                  

   برگرفتهاز روزنامه ابتكار, نسخه شماره 1223- 1387/03/29 - چهارشنبه 29 خرداد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 10:19  توسط ثریا انوشه  | 

جام‌جم آنلاين: بررسي ناخن انگشتان پا مي‌تواند به تعيين وضعيت سلامت قلب كمك كند. مساله ، عنصر كروم است ، عنصر كميابي كه جزئي از انسولين بوده و براي متابوليسم گلوكز ، كربوهيدرات‌ها و چربي‌ها مورد نياز است. تاثير سطوح كروم در افزايش بيماري قلبي
به كمك آزمايش خون مي‌توان سطوح كروم را مشخص كرد اما بررسي محتواي كروم ناخن پا بهتر دريافت طولاني مدت اين عنصر را نشان مي‌دهد.

به گزارش هلث لايف ، محققان امريكايي مطالعه‌اي را جهت ارزيابي ارتباط كروم و خطر حمله قلبي طراحي كرده‌اند و دريافته‌اند ميزان كروم اهميت زيادي در سلامت قلب و عروق دارد.
در واقع براساس اين تحقيق خطر حمله قلبي با كاهش سطوح كروم در ناخن پا ارتباط دارد. مطالعات انجام شده بر رژيم‌هاي غذايي نشان داده‌اند بسياري از افراد به ميزان كافي كروم از منابع غذايي دريافت نمي‌كنند.
كروم عملكرد مهم ديگري هم دارد. همانطور كه اشاره شد اين عنصر جزئي از انسولين است و كاهش آن بر توانايي بدن جهت تنظيم قند خون تاثير مي‌گذارد. در مطالعه‌اي ديگر با دادن مكمل حاوي كروم پيكولينات و بيوتين به بيماران ديابت نوع دوم مشخص شد فرمول كروم بيوتين منجر به كاهش قند خون ناشنا و كلسترول مي‌شود.
افزودن كروم به رژيم غذايي به راحتي امكان‌پذير است. بروكلي سرشار از اين عنصر است و گوشت بوقلمون، جگر (ساير اندام‌هاي گوشتي)، غذاهاي دريايي، غلات سبوس‌دار، صدف، تخم‌مرغ و پنير نيز منابع خوبي از كروم هستند.
دز توصيه شده روزانه 25 ميكروگرم در روز براي زنان و 35 ميكروگرم در روز براي مردان است اما بدن اكثر افراد حتي يك مكمل 600 ميكروگرمي را در روز تحمل مي‌كند.
توصيه مي‌شود پيش از مصرف مكمل‌هاي اين عنصر با پزشك خود مشورت كنيد
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 16:46  توسط ثریا انوشه  | 

سلام بالاخره امتحانام تموم شد.این اولین کاریه که دارم بعد از امتحانا انجام می دم(آپ کردن منظورمه)ببخشید دیر شد دیگه. فرم تغییر رشته رو هم پر کردیم و دیگه رفتیم قاطی تجربی هاتابستون باید بشینم زیست بخونم تا شهریور برم امتحان بدم.به امید خدا.

سعی میکنم زود به زود آپ کنم .اگه مطلب داشتین ممنون میشم برام میل کنید با اسم خودتون میذارم تو وبلاگ.


موفقیت 2 پزشک جوان ایرانی

دو پزشک جوان در بیمارستان مرکز قلب تهران جدید ترین روش درمان عارضه انوریسم شریان آئورت را برای نخستین بار در ایران با موفقیت انجام دادند .
دکتر مرزبان جراح قلب و دکتر زینعلی متخصص قلب وعروق از اعضای هیئت علمی مرکز قلب تهران هستند که موفق شدند , بدون بازکردن شکم بیمار مبتلا به انوریسم آئورت شکمی , از طریق جراحی داخل رگ و از طریق رگی در پای بیمار , این عارضه را درمان کنند.

انوریسم به معنای گشاد شدن رگ و نازک شدن جدار آن است که در شریان بزرگی مانند آئورت با خطر مرگ ناگهانی همراه است .

دکتر زینعلی درباره انوریسم آئورت گفت: شریان آئورت به مرور و به عللی که موجب تنگ شدن عروق خون رسان قلب می شود , گشاد می شود , این علل شامل فشار خون بالا , چربی خون بالا , کشیدن سیگار و دیابت است.

وی با بیان اینکه پنج تا 10 درصد افراد پس‌از 60 سالگی دچار انوریسم ائورت می‌شوند افزود:اگر گشادی آئورت به بیش از 5/5 سانتیمتربرسد باید جراحی شود , زیرا خطر پارگی آن وجود دارد .

دکتر زینعلی گفت:نیمی از بیمارانی که دچار پارگی آئورت می شوند پیش‌از رسیدن به بیمارستان فوت می کنند .

دکتر مرزبان جراح این گروه درمانی هم درباره شیوه جدید درمانی انوریسم گفت: در این روش جراحی که تاکنون بر روی مردی 75 ساله انجام شده است , استنت یا به زبان ساده فنری از طریق عروق پا با روش انژیوگرافی در محل گشادی آئورت کار گذاشته می شود و به این روش احتمال پارگی آئورت برطرف می شود.

وی تاکید کرد:انوریسم آئورت دهمین علت مرگ در امریکاست اما این عارضه در بسیاری از بیماران یا تشخیص داده نمی شود یا به علت پیری وپر خطر بودن جراحی باز رها می شود .

دکتر مرزبان گفت:این شیوه تاکنون در برخی کشورهای اروپایی و امریکا و در منطقه در ترکیه انجام می شود .

سالا‌ری قاجار بیمار 75 ساله نخستین مورد جراحی شده از طریق این روش نوین است که 4 ماه پیش پس از عمل بای پس عروق قلب , پزشکان متوجه انوریسم آئورت شکمی او شدند و چون عمل باز برایش خطرناک بود دکتر مرزبان و دکتر زینعلی تصمیم به اجرای نخستین مورداین عمل برای این بیمار شدند .

منبع:http://www.topiranian.com/topiran/archives/2007/01/_2_1.html

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم خرداد 1387ساعت 17:5  توسط ثریا انوشه  | 

سوفل قلب چیست ؟

سوفل قلب صدایی است که خون در حین جریان یافتن در قلب ایجاد می کند. این صدا شبیه صدایی است که آب وقتی در لوله آب آتشنشانی یا شلنگ جریان می یابد به وجود می آورد. سوفل قلب دربچه ها شایع است و معمولا بی ضرر هستند.

 یک سوفل قلبی «بی گناه» یا عملکردی چیست؟

 سوفل قلب معمولا به معنای وجود یک مشکل در قلب کودکتان نیست. پزشکتان به این سوفلها «بی گناه» یا «عملکردی» می گوید. یک سوفل بی گناه، صدایی است که در حین جریان خون در یک قلب طبیعی ایجاد می شود. این صداها معمولا در قلب کودکان شنیده می شود. زیرا قلب آنها به دیواره های قفسه سینه نزدیکتر است.

  هماهنگ با سرعت ضربان قلب کودکتان صدای یک سوفل بی گناه ممکن است بلندتر یا آهسته تر شود، مثل زمانی که بچه ها هیجان زده شوند یا بترسند. پزشکان اغلب زمانی سوفلهای قلبی را می شنوند که بچه ها تب داشته باشند. بسیاری از سوفلهای بی گناه زمانی که بچه ها رشد می کنند و بزرگتر می شوند به سختی شنیده می شوند و بسیاری نیز خودشان از بین می روند.

 اگر کودک من سوفل قلب داشته باشد این به چه معنی است ؟

 یک سوفل قلب نشان دهنده یک تهدید برای سلامت نیست. اگر کودکتان یک سوفل قلب بی گناه دارد او می تواند بدون محدودیتی در فعالیت هایش بدود، بپرد و بازی کند. نیازی نیست که کودکتان هیچ دارویی را مصرف کند و یا به طور ویژه مورد مراقبت قرار بگیرد.

 چه زمانی سوفل قلب نشانه یک مشکل است؟

گاهی سوفل قلبی مشخص کننده یک مشکل در قلب کودکتان است مثل:

یک سوراخ در قلب

نشت از یک دریچه قلب

تنگی دریچه قلب

اگر پزشکتان به یک مشکل مشکوک شد ممکن است تصمیم بگیرد تا فرزندتان را به یک متخصص قلب اطفال ارجاع دهد که این شخص پزشکی است که زمان بیشتری را صرف یادگیری درباره قلب کودکان کرده است. متخصص قلب، کودکتان را معاینه خواهد کرد و ممکن است آزمایشهایی را انجام دهد تا اگر مشکلی در قلب وجود دارد، آنرا پیدا کند. این آزمایشها شامل عکس قفسه سینه ،  نوار قلب EKG) یا ECG) یا اکوکاردیوگرام (بعضی مواقع اکو خوانده می شود) می باشند. به یاد داشته باشید که سوفلهای قلبی بی گناه در بچه های سالم با قلب سالم بسیار شایع هستند و تهدید کننده سلامت نیستند. اگر شما سوالاتی درباره سوفل قلب فرزندتان دارید با پزشک خانواده تان صحبت کنید.

گرفته شده از:www.ourdoctor.info

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1385ساعت 13:28  توسط ثریا انوشه  | 

گوشی پزشکی


گوشی پزشکی وسیله‌ای است که می‌توان صداهای ضعیف قسمتهای مختلف بدن را با آن تقویت کرد و بدون آنکه لازم باشد سر خود را روی شکم یا سینه بیمار بگذاریم معاینه را انجام داد. قلب یکی از پر سرو صداترین اعضا بدن انسان است . صداهای قلبی که در سمع اول ممکن است فقط یک تاپ‌تاپ ساده به نظر برسند دنیایی از رمز و راز را با خون به همراه دارند و پزشک را در تشخیص درست راهنمایی می‌کنند. گوشی
گوشی پزشکی سه قسمت عمده دارد. قسمت اول گوشی روی بدن فرد قرار می‌گیرد و پرده دیافراگم یا قسمت زنگوله‌ای آن ارتعاشات بدن را تبدیل به ارتعاشات صوتی مکرده و کمی تشدید می‌نماید.
سپس صوت حاصل وارد لوله‌ یا لوله‌های هدایت کننده صدا شده و در نهایت از طریق کوشی‌های مخصوصی وارد گوش پزشک می‌گردد. گوشی‌های پزشکی انواع و اقسام گوناگونی دارند اما گوشی‌های لیتمن آمریکایی و ریشتر آلمانی از شهرت بیشتری برخوردار می‌باشند. قسمت دیافراگمی گوشی (که سطح بیشتری دارد) به صورت معمول برای گوش دادن صداهای مختلف بدن به کار می‌رود.

قسمت زنگوله‌ای (که عملاً پرده‌ای ندارد) فقط در مواردی به کار می‌رد که صدای آن اندام از بمی خاصی برخوردار است و باید با استفاده از قسمت زنگوله‌ای این کیفیت را تشدید کرد.

روش گوش دادن


معمولاً پزشکان برای شنیدن صداهای قلبی به یک نقطه اکتفا نمی‌کنند و از محلهای مختلفی به قلب بیمار گوش می‌دهند . با این حال قسمتی از قلب وجود دارد که شدت صداهای قلبی در آنجا از تمام نقاط دیگر بیشتر است . انواع گوشی هامعمولاً این نقطه را که معمولاً زیر سینه چپ قرار دارد با دقت بیشتری گوش می‌دهد و گوشی را مدت بیشتری روی آن نگاه می‌دارد. سایر نقاط قفس سینه نیز برای گوش دادن و تمرکز کردن روی صدای دریچه‌های مختلف کاربرد دارند. صدای طبیعی قلب فقط شامل یک صدای اول(مانند پوم)و یک صدای دوم (مانند تاک )می‌باشد که لحظه‌ای سکوت آن دو را بدرقه می‌کند. در حالت طبیعی صدای اضافه‌ای نباید در قلب شنیده شود و بین صدای اول و دوم نیز باید سکوت برقرار باشد. در اختلالات مادر زادی , در بیماریهای دریچه‌ای قلب و در آریتمی های قلبی این نظام بر هم می‌خورد و صداهای اضافه و سوتهای خاصی میان صداهای قلبی اضافه می‌شوند . به عنوان مثال در نظر داشته باشید که صدای اول مربوط به بسته شدن دریچه‌های بین دهلیزها و بطنها است و صدای دوم مربوط به بسته شدن دریچه‌های آئورت و ریوی . حال اگر بین صداهای اول و دوم صدای سوت مانند شنیده شود یعنی یا خون دارد از دریچه نارسای میترال یا سه لتی به عقب باز می‌گردی ا ارز دریچه تنگ آئورت و ریوی به جلو رانده می‌شود. مکان دقیق این سوت ها ( که در زبان فرانسوی به آن سوفل می‌گویند ) و نحوه انتشار آن , نوع ضایعه را تا حد دقیقی مشخص می‌نماید.
img/daneshnameh_up/5/57/listening75.GIF


این است که پزشک باید بتواند با دقت صداهای مختلف قلبی را از یکدیگر تفکیک نماید تا با حداقل امکانات بتوان بیشترین بهره را از معاینه ساده برد و بهترین کمک را به بیمار نمود. دقت داشته باشید که بیشترین ارزش تشخیصی سمع قلب در ناهنجاریهای مادرزادی , مشکلات دریچه‌ای قلب , بی نظمی‌ها و نارسایی قلب می‌باشد و در مراحل حاد سکته قلبی ممکن است تغییر خاصی در صداهای قلبی ایجاد نشود.

 


گرفته شده از:سایت دانش نامه

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1385ساعت 13:23  توسط ثریا انوشه  | 

اسکن پرفیوژرن میوکارد (اسکن قلب) به معنی تصویربرداری خونرسانی میوکارد (عضله قلب) به روش تصویربرداری هسته‌ای می‌باشد که با تزریق وریدی از یک ماده رادیو اکتیو بی‌خطر (معمولا تکنسیم 99 و تالیوم201)، خونرسانی به عضله قلب در دو حالت ورزش و استراحت بطور جداگانه مورد بررسی دقیق (اسکن) قرار می‌‌‌گیرد. در یک قلب طبیعی ، ماده رادیواکتیو بطور یکنواخت در میوکارد (عضله قلب) پخش می‌شود. در بیماران مبتلا به مشکل عروق کرونر قلب ، پس از فعالیت در منطقه مشخصی کاهش برداشت دیده می‌شود که پس از استراحت بطور کامل یا ناقص به حال اول برمی‌گردد.

 

مقدمه

 

علائم بیماری سرخرگهای کرونر قلب غالبا در هنگام فعالیت بیمار ظاهر می‌شوند و معمولا در حالت استراحت مشکلی وجود ندارد. بنابراین برای بررسی دقیقتر و واقعی‌تر وضعیت خونرسانی به عضله قلب بهتر است قلب را در شرایط فشار بررسی کنیم تا آن منطقه که دچار افت نسبی جریان خون (ایسکمی) به علت تنگی سرخرگی است خود را بهتر نشان دهد. در اینصورت با درمان بموقع تنگی ، از پیشرفت بیماری و خطرات بعدی پیشگیری خواهد شد. بنابراین اسکن قلب باید توأم با تست ورزش انجام شود. آزمون ورزش که حداکثر نیم ساعت بطول می‌انجامد یا با دوچرخه و یا با دستگاه تردمیل (Treadmill) به عمل می‌آید.

 

کاربرد اسکن قلب

اسکن قلب یکی از آزمایشهای دقیق قلب و عروق می‌باشد که برای تشخیص بیماری سرخرگهای کرونر قلب (CAD) انجام می‌شود و طی دو مرحله ورزش و استراحت ، کمیت و کیفیت خونرسانی به عضله قلب (سرخرگهای کرونر) را در زوایا و سطوح مختلف قلب بررسی می‌کند. در این نوع تصویربرداری مناطق با ضعف خونرسانی (مناطق مستعد آنفارکتوس یا سکته) شناسایی شده و امکان درمان بموقع و پیشگیری از حملات قلبی برای بیمار فراهم می‌آید. فایده دیگر اسکن قلب در افراد مسن و یا بیماران با سابقه سکته قلبی، تشخیص میزان بافت سالم و زنده باقیمانده در عضله قلب است .

مراحل انجام اسکن قلب

آماده سازی بیمار برای اسکن

آماده سازی بیمار برای اسکن ، همان موارد آماده سازی بیمار برای تست ورزش است. و شامل آمادگی جسمانی و قطع بعضی داروهای مداخله‌گر قلبی را که مانع از افزایش فعالیت قلب در حین ورزش می‌شوند( مانند پروپرانولول ) در فاصله زمانی معین قبل از تست ورزش (تحت نظر پزشک معالج خود) می‌باشد. (این داروها قبلا در برگه آمادگی اسکن برای شما معرفی شده‌اند). اولین مرحله از اسکن قلب همراه با آزمون ورزش انجام می‌شود. تعداد 10 عدد برچسب (Chest Lead ) برای اتصال سیمهای مربوط به دستگاه نوار قلب روی پوست سینه شما ، در اطراف ناحیه قلب نصب خواهد شد .

 

مرحله اول اسکن ، توأم با آزمون ورزش

ابتدا بیمار توسط پزشک ، پرسشهایی در مورد سابقه بیماری قلبی بعمل آمده و مورد معاینه قلب قرار خواهد گرفت. نبض ، فشارخون و نوار قلب در آغاز و سپس در مراحل بعدی آزمون بطور مکرر اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. پس از معاینه قلب جهت آزمون ورزش بر روی دستگاه تردمیل قرار خواهد گرفت .

بر اساس سن ، حد معینی از ورزش و حداکثر ضربان قلب که بیمار باید به آن دست یابد (که با فرمول "سن بیمار _ 220" محاسبه می‌شود.) پیش از شروع ورزش برای وی مشخص شده و آزمایش تا آن زمان ادامه خواهد یافت، مگر اینکه تغییر غیر طبیعی در وضعیت بالینی یا نوار قلب رخ دهد که در اینصورت تست بصورت ناتمام ، قطع می‌شود. در انتهای مرحله ورزش ، ماده رادیواکتیو (داروی مربوط به اسکن قلب) داخل رگ بیمار (از طریق آنژیوکت دست) تزریق می‌شود و یک دقیقه بعد دستگاه تردمیل بطور تدریجی از حرکت باز می‌ایستد.

اسکن با دی‌پیریدامول

گاهی اوقات اسکن با دی‌پیریدامول به صورت جایگزینی برای تست ورزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. انجام این اسکن بدون فعالیت ورزشی نیز امکان پذیر است. زیرا داروهایی مانند دی‌پیریدامول نیز تاثیری مانند فعالیت ورزشی بر روی قلب می‌گذارند و نقاط سرد اسکن را نمایان می‌سازند.

مرحله نگاره‌برداری (اسکن) قلب

انجام نگاره‌برداری (اسکن) قلب ، بلافاصله پس از آزمون ورزش امکانپذیر نیست. چون بعد از فعالیت ورزشی یا تزریق داروی اسکن ، فعالیت قلب و حرکات تنفسی افزایش یافته و نگاره‌برداری در این زمان سبب افت کیفی تصاویر خواهد شد. مضافا اینکه پرتوداروی تزریق شده در دقیقه پایانی آزمون ورزش ، برای وضوح بیشتر قلب و به حداقل رسیدن جذب زمینه‌ای، به گذشت زمان کافی نیاز دارد. لذا پس از تزریق پرتودارو و پیش از شروع اسکن قلب ، وجود یک تأخیر زمانی مناسب(در بعضی بیماران گاه تا 2 ساعت) ضروری است. در اتاق انتظار با نوشیدن شیر ضمن خارج شدن از حالت ناشتا و تجدید قوای از دست رفته، به خروج پرتوداروی اضافی از کبد و کیسه صفرا کمک خواهید نمود . چند لیوان آب و قدم زدن در اتاق انتظار نیز مفید خواهد بود( بخصوص در مورد بیمارانی که به آنها آمپول دی‌پیریدامول تزریق شده است). بیمارانی که قادر به نوشیدن شیر نیستند بهتر است قبلا مقداری خامه یا ماست پر چرب با خود همراه داشته باشند (البته مشروط بر بالا نبودن چربی خون ) بیمار بعد از گذشت زمان مقتضی به اتاق تصویربرداری فرا خوانده می‌شود.

دستگاه تصویربرداری در پزشکی هسته‌ای که دستگاه گاماکمرا ( Gamma Camera ) نام دارد، نوعی دستگاه آشکار ساز است که پرتوهای تابش شده از بدن بیمار (فوتونهای گاما) را ابتدا به نور و سپس به الکتریسیته تبدیل کرده و نهایتا تصویر عضو مورد نظر را طی مراحلی دوباره سازی می‌کند. در اینجا درست برعکس تصویربرداری با روش رادیولوژی ، این بیمار است که به دستگاه، پرتو تابش می‌کند و خود دستگاه تابشی به بیمار ندارد. تخت واقع شده در زیر دستگاه آشکار ساز که حالت باریک و ناودانی شکل دارد به گونه‌ای طراحی شده که بیمار در آن وضعیتی پایدار و بیحرکت داشته باشد. در این مرحله که حدود 20 دقیقه طول می‌کشد، بدن باید در حالت بیحرکت قرار گیرد. جابجا شدن ، تکان دادن دستها ، سرفه کردن و حتی نفس عمیق کشیدن بخاطر جابجا کردن قلب در فضای سینه تصویر نهایی قلب را مخدوش کرده و سبب بروز خطاهای تشخیصی می‌شوند .

در حین تصویربرداری ، دستگاه آشکار ساز در یک مدار گردشی 180 درجه تقریبا به فاصله هر 5 درجه یک تصویر( به مدت 35 ثانیه) از قلب تهیه کرده و در طی این زمان مجموعا 32 تصویر از قلب در زوایای مختلف به دست خواهد آمد. ضخامت هر برش در حد چند میلیمتر است. به این ترتیب کوچکترین و پنهان‌ترین نقاط قلب نیز چنانچه دارای نقصی در خونرسانی (ایسکمی) باشند، بطور ناقص و یا کمرنگتر از حد طبیعی ، خود را نشان خواهد داد.

با اتمام تصویربرداری ، مرحله اول آزمایش به پایان رسیده و در نوبت بعد برای انجام اسکن قلب در مرحله استراحت مجددا در زمان تعیین شده باید مراجعه کند. بعد از مرحله اول اسکن ) اسکن بعد از آزمون ورزش) می‌توان داروهای قلبی گذشته را تحت نظر پزشک معالج مجددا از سرگرفت. (برای اسکن قلب در مرحله استراحت نیاز به قطع دارو وجود ندارد). در صورت ابتلاء به یبوست ، قبل از ترک محل حتما موضوع با کارشناس مربوطه در میان گذاشته شود تا به شما قرص ملین داده شود. چرا که تخلیه روده‌ها قبل از انجام مرحله دوم اسکن ) مرحله عادی یا استراحت) موجب ارتقاء کیفی تصاویر خواهد شد.

مرحله دوم اسکن قلب (اسکن در مرحله استراحت)

برای انجام مرحله دوم اسکن (مرحله استراحت) نیز لازم است حداقل از 3 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشید (بخصوص از مصرف شیر ، کره و مواد غذایی چرب و شکر پرهیز کنید). در بیماران مبتلا به دیابت قندی 1 ساعت ناشتا بودن کافی است. مرحله استراحت که معمولا با فاصله زمانی یک روز از مرحله قبل انجام می‌شود آسانتر و کوتاهتر از مرحله اولیه بوده و در این مرحله دیگر آزمون ورزش انجام نمی‌شود. ابتدا تزریق وریدی پرتودارو به عمل آمده و پس از یک تأخیر زمانی حدود 1 و گاه 2 ساعته (در بعضی بیماران که دارای متابولیسم آهسته کبدی هستند) مجددا تصویربرداری از قلب با همان شرایط قبلی تکرار خواهد شد.

تفسیر و گزارش پاسخ اسکن

پوشه گزارش اسکن که نهایتا تقدیم بیمار خواهد شد در واقع مجموعه‌ای است از نتیجه دو آزمایش مستقل:

1-  گزارش آزمون ورزش ، که توسط پزشک متخصص قلب و عروق تفسیر شده است و وضعیت بالینی و نوار و فشارخون بیمار در مراحل مختلف آزمون در آن ثبت شده است.

 
2-  گزارش اسکن پرفیوژن میوکارد (اسکن قلب) ، که توسط متخصصین پزشکی هسته ای تفسیر و امضاء شده است. در اینجا تصاویر رنگی قلب بر روی دو صفحه جداگانه چاپ شده‌اند. در صفحه اصلی ، تصاویر یا نگاره‌های متعدد قلب در قالب 3 ردیف دوتایی (ردیفهای بالا مربوط به مرحله ورزش و ردیفهای پایین مربوط به مرحله استراحت) ، مجموعا در 6 ردیف مشاهده می‌شوند. این تصاویر حاصل بازسازی کامپیوتری 64 تصویر قبلی هستند که طی دو نوبت 20 دقیقه ای قبلا از زوایای مختلف از ناحیه قلب بیمار برداشته شده‌اند. این تکنیک پیشرفته اسکن که به روش توموگرافی یا برش نگاری کامپیوتری (SPECT) موسوم است سبب بازسازی یک تصویر سه بعدی از تعدادی تصاویر دو بعدی می‌شود. و خونرسانی به عضله قلب را در سطح و عمق این عضو در دو مرحله ورزش و استراحت بطور جداگانه به تصویر می‌کشد. در نماهای مربوطه ، بطن چپ قلب به شکل دایره یا یک نعل اسب دیده می‌شود.


در دومین برگه تصاویر قلب ، حاصل جمع مجموعه تصاویر بدست آمده، در چهار طرح دایره‌ای شکل (دو عدد مربوط به مرحله ورزش و دو عدد دیگر مربوط به مرحله استراحت) منعکس شده است.در اینجا درصد خونرسانی به مناطق متعدد قلب بطور جداگانه محاسبه و ثبت گردیده است.


تکنسیم 99 و تالیوم 201 که از طریق ورید به فرد تزریق می‌شود فقط وارد سلولهایی می‌شود که سالم باشند و خونرسانی درستی داشته باشند. نقاط سرد اسکن ، نشان دهنده مناطقی است که خون کافی دریافت نکرده‌اند یا سلولهای آن از بین رفته است. اگر بعد از چهار ساعت لکه ‌های سرد همچنان سرد باقی ماندند یعنی آسیب بافتی کامل و نکروز عضله قلبی در آن قسمت رخ داده است. اما اگر بعد از آن مدت ، خونرسانی برقرار شد این معنی را میدهد که گرفتگی و تنگی عروق قلبی (ایسکمی = کاهش خونرسانی ) وجود دارد.

 

منبع : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1385ساعت 13:8  توسط ثریا انوشه  | 

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (ECG) ثبت نوشتاری پتانسیلهای تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب است. سیگنالها بواسطه الکترودهای فلزی که به اندامها و قفسه سینه متصل می‌شوند، دریافت شده و توسط دستگاه نوار قلب تقویت و ثبت می‌گردند.
img/daneshnameh_up/8/84/ekg.gif

نوار قلب یکی از بی‌خطرترین و ساده‌ترین اقداماتی است که اطلاعاتی ارزشمند در مورد قلب به پزشک می‌دهد. نوار قلب در بررسی دردهای قلب و سکته‌های قلبی ارزش خاصی دارند و به عنوان اقداماتی روتین در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلبی باشند صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد 1385ساعت 18:57  توسط ثریا انوشه  | 

دید کلی

وقتی کسی دچار درد قلبی می‌شود ممکن است نوار قلب چیز خاصی را نشان ندهد، اما شک بالینی پزشک به این سمت است که رگهای قلب بیمار گرفتگی دارند. در این موارد با انجام تست ورزش تا حد زیادی صحت و سقم این مطلب روشن می‌شود. به عبارت دیگر تست ورزش آزمونی است که تغییرات نهفته نوار قلبی را از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکار می‌سازد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد 1385ساعت 18:32  توسط ثریا انوشه  | 

علائم بیماری سرخرگهای کرونر قلب غالبا در هنگام فعالیت بیمار ظاهر می‌شوند و معمولا در حالت استراحت مشکلی وجود ندارد. بنابراین برای بررسی دقیقتر و واقعی‌تر وضعیت خونرسانی به عضله قلب بهتر است قلب را در شرایط فشار بررسی کنیم تا آن منطقه که دچار افت نسبی جریان خون (ایسکمی) به علت تنگی سرخرگی است خود را بهتر نشان دهد. در اینصورت با درمان بموقع تنگی ، از پیشرفت بیماری و خطرات بعدی پیشگیری خواهد شد. بنابراین اسکن قلب باید توأم با تست ورزش انجام شود. آزمون ورزش که حداکثر نیم ساعت بطول می‌انجامد یا با دوچرخه و یا با دستگاه تردمیل ( Treadmill) به عمل می‌آید.
اسکن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم خرداد 1385ساعت 18:9  توسط ثریا انوشه  |